image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của huyện
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của huyện
Thực hiện Công văn số 4306/UBND-KSTTHC ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI).
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các chỉ số năm 2021, nhằm thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính của huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Căn cứ kết quả phân tích các nội dung bị trừ điểm trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của huyện (tại Công văn số 962/UBND - NV ngày 02/4/2022 về việc kiểm tra, rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022) để chỉ đạo rà soát, khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
- Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Ủy ban nhân dân huyện giao tại Chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
- Duy trì thường xuyên công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đặc biệt đôn đốc việc hoàn thành khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra cải cách hành chính.
- Kiên quyết đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.
Chi tiết văn bản tại đây
1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 295
  • Trong tuần: 3 402
  • Tất cả: 78669