image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia
Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 03/10/2022 cảu Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022; Công văn số 1957/STTTT-TTBCXB ngày 03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; Công văn số 1973/STTTT-TTBCXB ngày 05/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số Hải Phòng;
Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến về Ngày Chuyển đổi số quốc gia - Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng (10/10); tập trung tuyên truyền các sự kiện hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng trong thời gian tháng 10/2022, trọng tâm từ ngày 10/10-31/10/2022 (gửi kèm theo Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 03/10/2022 cảu Ủy ban nhân dân thành phố).
Chủ động tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022, phát động các sáng kiến chuyển đối số, trong đó, tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả đổi mới số mang lại; Tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu phát triển và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên.
3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Thông qua việc tuyên truyền giúp cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết tính năng chính, lợi ích khi sử dụng và hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia.
4. Giao Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Cổng Thông tin điện tử huyện, website, facebook, màn hình LED từ trong toàn bộ tháng 10/2022.
5. Giao Phòng Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện uyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp điển hình phát triển, sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa, bản đồ du lịch thông minh.

Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0