image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Văn bản chi tiết Da sua 20.11Bao cao ket qua thuc hien KH so 111_KH_UBND nam 2023.signed.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0