image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Tuyên truyền hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng
Tuyên truyền hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng
         Ngày 27/3/2020 Sở Y tế ban hành Văn bản số 484/SYT-NVY về việc hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng,
         Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:
         - Tuyên truyền Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng chống Covid-19 được ban hành kèm theo Văn bản số 1519/BYT-MT ngày 23/3/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng và các thông tin liên quan để người dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch.
        - Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Thông tin-Truyền thông.
        Tài liệu đính kèm tại đây


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0