image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Xã Phù Long tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Xã Phù Long tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Long vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Anh-tin-bai
 

Tại ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 93 năm MTTQVN. Cách đây 93 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, MTDTTN, nay là MTTQVN đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và nhưng luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Anh-tin-bai

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, UBMTTQ Việt Nam huyện nói chung, xã Phù Long nói riêng, thời gian qua đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động, trong đó chủ đề là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được những kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. MTTQVN xã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...,tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng NTM; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp ý tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Anh-tin-bai

Nhờ đó, đời sống sinh hoạt của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân năm 2023 bằng 74 triệu đồng/người/năm(tăng 10 triệu đồng/người /năm so với năm 2022); có trên 50 hộ thu nhập bình quân 100 triệu đồng/người/ năm; 80% số hộ gia đình có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, không có nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn, 70 % hộ có xe mô tô; 30 hộ có xe ô tô đắt tiền, xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2023, toàn xã có 521/530 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá đạt 98,3%. Các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao đều hoàn thành, các khoản thu Ngân sách đạt và vượt mức kế hoạch từ 5-7%. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 100% các hộ gia đình đều ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của làng, của xã đề ra.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023. UBND huyện, UBMTTQVN huyện khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân xã Phù Long có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Ủy ban nhân dân xã Phù Long trao quyết định công nhận gia đình văn hóa cho 521 hộ; biểu dương 20 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” huyện tặng 8 suất quà gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã Phù Long tặng 5 suất qùa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và khen thưởng đột xuất gương người tốt việc tốt em Nguyễn Thành Công - học sinh lớp 8, trường Tiểu học và THCS xã Phù Long đã có thành tích nhặt được của rơi (điện thoại di động đắt tiền) trả lại người đánh mất. Hội Khuyến học huyện, xã Phù Long, các thôn của xã cũng biểu dương các em học sinh giỏi tiêu biểu và học sinh thi đỗ các trường Đại học năm 2023. Tại ngày hội, UBMTTQVN xã Phù Long phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Trung Tuyến.

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 3 832
  • Tất cả: 110657