image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Bùi Tuấn Mạnh tại hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Bùi Tuấn Mạnh tại hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 23/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan. Chủ tịch UBND huyện Bùi Tuấn Mạnh chủ trì hội nghị.
Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương khắc phục các tiêu chí bị trừ điểm trong năm 2021:
+ Tiêu chí 1.2.5. (trừ 0,25 điểm: Báo cáo Đoàn kiểm tra ISO chưa đảm bảo thời gian); tiêu chí 1.5. (trừ 1 điểm: Không có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố năm 2020): Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị. Giao các cơ quan sau phân công cán bộ, công chức viết sáng kiến kinh nghiệm: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; mỗi đơn vị có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính cấp thành phố; hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.
+ Tiêu chí 1.9.1. (trừ 0,1 điểm: Các xã cung cấp tài liệu nội quy, quy chế, thông báo lịch Tiếp công dân chậm): Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành, niêm yết nội quy, quy chế hoạt động Tiếp công dân theo quy định; trước ngày 02/01 hằng năm ban hành, niêm yết thông báo lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch :
Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 3 464
  • Tất cả: 78731