image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Kết quả thực hiện công tác truyền thông về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
Kết quả thực hiện công tác truyền thông về chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 02/3/2022 truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Cát Hải giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/3/2022 tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Cát Hải năm 2022; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/4/2022 về truyền thông Chuyển đổi số huyện Cát Hải năm 2022.
- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, Chuyển đổi số theo các nội dung của Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025; thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy…
- Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về tiện ích của dịch vụ công trực tuyến; lợi ích của thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính là tiết kiệm thời gian cho người dân, tăng tính minh mạch trong thu ngân sách; hướng dẫn người dân thanh toán phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố.
- Duy trì, nâng cao hiệu quả của các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Hệ thống truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền 5 tin, bài/tuần với tổng số 34 lượt/tuần. Các trang mạng xã hội của các đoàn thể thường xuyên cập nhật, thông tin tuyên truyền các nội dung chuyển đổi số theo từng ngành, từng lĩnh vực; căng treo trên 52 băng rôn, khẩu hiệu về chuyển đổi số tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu tập trung đông dân cư.
- Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Chi tiết văn bản tại đây
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0